Organisatie


Samenstelling bestuur:

Niels Smit Duyzentkunst (voorzitter)

Edwin de Boer (secretaris)

Wim Krijnen (penningmeester),

Annemiek van der Meijden (lid),

Hesther Le Grand (lid)

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden


Contact

Stichting ZomerJazzFietsTour
Postbus 23, 9950 AA Winsum, info@zjft.nl 

info@zjft.nl